CSM Ölçme Testleri S2 (Windows Tabanlı)

CSM Ölçme Testleri S2 (Windows Tabanlı)

Bu üründe aynı testler mevcut olmakla birlikte, testlerin gerçekleştirme sürecinde diğer ürünümüzden farklı olarak Kinekt hareket sensörü kullanılmaktadır. Bireyin odaklanması ile ilgili tüm hareketler bu sensör yardımıyla ölçülmekte, değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır. Bu ürünümüz ilgili testler sadece çözüm merkezlerimizden randevu alınarak ya da katılımcı sözleşmemiz olan okullarda öğrenci ise gerçekleştirilebilir.

image

Seçici Dikkat Testi:

  • Bu testin temel amacı, katılımcının dikkatini ve dikkatini kontrol edebilmesini ölçmektir.

Sürekli Performans Testi:

  • Bu test, katılımcının dikkatini sürdürebilmesi ve dolaylı olarak dürtü kontrolünü (impulsivity) ve seçilmiş dikkatini dolaylı olarak da dikkat dağınıklığını (Distractibility) değerlendirmektedir.

Dikkat Yönlendirme Testi:

  • Bu test, katılımcının yürütücü işlevlerini (kurallar, kategoriler ve hızlı karar verme) ve bir yönergeden diğerine hızlı ve doğru bir şekilde geçip geçemediğini yani esnekliğini ölçmektedir

İşleyen Bellek Testi:

  • Bu test ile katılımcının işlevsel belleğinin yani hafızasının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İşlevsel bellek, bilginin işlenmesini ve geçici olarak tutulmasını sağlayan bir bilişsel arabellek olarak tanımlanabilir.

C-Opt Testi:

  • Bu test ile katılımcının mantık ve planlama yeteneklerini içeren problem çözme becerisi ölçülmektedir. Test boyunca, olabildiğince az hamle yapılması ve tüm işlemlerin en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Önemli Not:

  • Bu testlerle birlikte, bireyin odaklanmasına yönelik tüm hareketlerini ölçen Kinect hareket sensörü kullanılmaktadır. Test sonuçları kullanıcıya raporlanmakta ve çıktı olarak sunulmaktadır.

CSM Ölçme Testleri S2 (Windows Tabanlı) Resimler